direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Elzenburg was een kleine fluit gebouwd in Enkhuizen. Ze was in gebruik in de intra-Aziatische handel sinds Ze deed o.a. dienst in de golf van Bengalen.

Orkaan
De Elzenburg lag op op 8 november 1665 op de rede van Masulipatnam. Op de rede lag ook het galjoot Parkiet en het jacht Hen.

Rijksmuseum NG-2008-60-29


De Elzenburg had daar lading ingenomen en was klaar voor vertrek. Er waren nog 17 man aan land waaronder de officieren inclusief de schipper waren aan land om de papieren te tekenen en afscheid te nemen. Op dat moment nam de wind sterk toe en op 9 november raasde een orkaan over zee. De op de rede liggende Elzenburg en het galjoot Parkiet overleefden de orkaan niet. De beide schepen gingen verloren met alle opvarenden aan boord (ca 4o man).

De verloren gegane lading van de Elzenburg is wel afzonderlijk gespecificeerd. De Parkiet was ongeladen.

De ladinge die Elsenburgh in hadde ende daermede verloren is bestaet uijt:

91 packen diverse claeden Gunees lijwaet en negros cleden
11040 lb staal 12400 lb packtouw
129 packen caneel
2 kisten radix China
4 flessen tee

------------------------------------------------------------

 De VOC had een loge in Masulipatnam voor de inkoop van katoenen stoffen. Masulipanam was een van de belangrijkste VOC-kantoren op de Coromandel-kust.

Description

Gebouwd: Enkhuizen,
Het toen geldende certer was 100 x 22 1/2 x 8 1/2, boven 4 1/2 doch voor 3 1/2; of (Hudde) 102 x 23 x 9 [in Amsterdamse voeten)
Schipper: Jan Willemss (alias Hor)

Tonnage : 80-100 last

4VEL-255-det

Detail van kaart 4VEL_255 uit Nationaal archief. Masulipatnam ligt midden boven op de kaart (De originele kaart).

People on board43
Length102 feet (31.1 m)
Width23 feet (7 m)
Draft9 feet (2.7 m)
Tonnage212 ton (106 last)

References

Down on 10 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces