direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Tijdens het diepploegen is op kavel A87 in Zuidelijk Flevoland, ten zuiden van het Lawsonpad en ten oosten van de IJmeerdijk, een mogelijk laat middeleeuwse rechthoekig vaartuig aangetroffen. De afmetingen van het scheepswrak zijn 12 m bij 4 m. De diepploeg heeft een enorme ravage aangericht, want alleen de bodem lag nog op zijn plaats. Alle overige onderdelen zijn door de ploeg losgeraakt en liggen verspreid in en om het vaartuig. Tijdens de verkenning werd duidelijk dat het hout in uitstekende staat verkeerde. Het vaartuig is vervolgens met een beschermende grondlaag weer afgedekt. Bijzonder is dat een dergelijk vaartuig nog niet eerder is aangetroffen. Verder onderzoek is tot een nader te bepalen tijdstip uitgesteld.

Description

Onderdelen van een kerkkap rond 1400, Almere

Status

De kerkkap die bestemd was voor een kerk in Franeker. Reconstructie van het tongewelf.

References

Down on 9 February

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces