direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Om dit schip, dat op kavel F12 lag in Oostelijk Flevoland ten zuidoosten van de Meerkoetenweg nabij het natuurpark Lelystad, nader te onderzoeken zijn er bij de verkenning drie proefsleuven gegraven. De proefsleuven werden aangelegd ter hoogte van het voorschip, het middenschip en het achterschip. Hieruit werd opgemaakt dat het om een waterschip ging van meer dan 20 meter lang, met een breedte van 6,6 meter en voorzien van een bun. In het voor- en achterschip lagen ballaststenen. Deze dienden om het schip uit te trimmen en de bun met trog voldoende gevuld te houden met water. Verder werd een aantal plavuizen gevonden, die tot de stookplaats van het schip behoren. In deze periode werd aan boord van schepen voedsel bereid op een open vuur. Het vuur werd gestookt op een zogenaamde vuurkist, een kist gevuld met zand waarop plavuizen lagen. Op grond van het type plavuizen kan worden vastgesteld dat het schip rond 1600 moet zijn vergaan. Het schip is beschermd door het in te kuilen.

Description

Een vissersschip (waterschip), vergaan rond 1600, Lelystad

Status

Verkenning van het scheepswrak op kavel F12 in Oostelijk Flevoland. De bakboordkant van de middelste proefsleuf ter hoogte van de bun en trog. Bovenaan is de trog te zien, linksboven de bovenkant van één van de bunschotten.

References

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces