direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Nassau is aangekocht door de VOC kamer Amsterdam (resolutie 27-12-1612). .

In juni/ juli 1613 vertrok de Nassau vanuit Texel met opperkoopman Pieter van den Broecke aan boord naar Azië. Op 17 augustus 1614 bereikte Pieter van den Broecke als eerste Nederlander de stad Aden (Jemen). Hij voer verder naar Mokka toen het centrum voor koffiehandel.

24-12-1614 kwam de Nassau op de rede van Bantam aan. Ze bleef dienst doen in Azië tot 1619. De Nassau was in vloot van Jan Pietersz. Coen aanwezig bij de verovering van Jacatra (mei 1619). Na de verovering van Jacatra herdoopt in Batavia werd de aandacht weer gericht op de aankoop van specerijen.

NL-HaNA_4.VEL_363


De rivier Andrahira met links de Hollandse loge bij de koningsstad Troisan.


De Nassau vertrok naar Jambi en Indragiri op Sumatra om peper te kopen. Bij het "opkorten" van de rivier Indragiri liep de Nassau op 29-9-1619 op een zandbank, waar het "van oudheid is gebarsten" [Colenbrander, p. 557] De lading werd geborgen. Op de afgebeelde kaart staat een (onbekende) Hollandse loge in Troisan vermeld. Bij Pelalawan stroomopwaarts ligt het koninklijke paleis (Istana Sayap). Het is mogelijk dat de Nassau daarnaar onderweg was.

Description

Gebouwd: aangekocht van particulier Jan Thysen Enkhuizen 1613
Tonnage: 150 last
Schipper: Jan Pietersz.
Opperkoopman: Pieter Jansz. van den Broecke

References

Down on 10 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces