direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Vrije Zee maakte zeven retour reizen (Daghregister).

De laatste thuisreis begint op 8 februari 1684 Batavia . De aankomst in Texel is 13 oktober 1684. De retourvloot, die onder commando stond van Jozephas Vosch, bestond uit de schepen Afrika, Wapen van Alkmaar, Ridderschap van Holland (a), Burcht van Leiden, Eiland Mauritius, Oostenburg en Vrije Zee.

Volgens de VOC site wordt de Vrije Zee daarna afgelegd.
 Het uiteindelijke lot is niet duidelijk. De lijst van alle zodanige schepen vermeld: "De Vrije Zee is in de Vrije Zee gezonken . De eigen equipage gered 1686 ."

Wat bedoelt de auteur met de Vrije Zee als geografische benaming?

Description

Gebouwd: Delfshaven,

met lastbalcken

MasterSman, Cornelis
People on board156
Length150 feet (45.7 m)
Width35 feet (10.7 m)
Tonnage423 ton (212 last)

References

  • DAS 5788.6.
  • Pieter van Dam (1703).
    Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie 1639-1701.
  • Lijst van alle zoodanige Schepen in soorten als bij de Generale Oostindische Compagnie zijn gemaekt oft gekocht als gehuurt alsmede waer oft de zelfde zijn agter gebleven ofte verongelukt als genoomen en verbrand, vermist.
    NA 1.11.01.01 inv. Nr. 551.

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces