direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Geperikeleert 1624 volgens de Lijst van alle zoodanige Schepen in soorten als bij de Generale Oostindische Compagnie zijn gemaekt oft gekocht als gehuurt alsmede waer oft de zelfde zijn agter gebleven ofte verongelukt als genoomen en verbrand, vermist of afgelegt" (Nationaal Archief, Den Haag).

Volgens sommige bronnen ook Nieuw Zeeland genoemd

Description

MasterRiemland, Kornelis
Tonnage800 ton (400 last)

References

Down on 30 November

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces