direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Op kavel U 34 in Oostelijk Flevoland is het grootste overnaadse schip ooit gevonden in Nederland. Het wrak werd in 1969 voor het eerst gemeld.

De contouren van het wrak werden met behulp van prikijzers vastgesteld. In 1985 werd het wrak weer als obstakel gemeld. Het stak nu op sommige plaatsen boven de grond uit zodat grondbewerking op en rond het wrak niet meer mogelijk was.

Een proefsleuvenonderzoek toonden aan dat het ging om een groot overnaads schip, dat direct onder het maaiveld lag en waarvan de conditie hard achteruit ging. Fysieke bescherming van het wrak bleek onmogelijk en dus werd het schip in 1986 in z'n geheel opgegraven.


Deel van de achtersteven met ijzeren vingerlingen voor de bevestiging van het roer (foto: RCE)

Description

Type; overnaads bewapende vrachtvaarder

Lengte: > 30 m 
Breedte: 9,5 m

 Dendro datering: 1528 + 9/-6 AD
Het hout van het schip was afkomstig uit Polen /Oostzee gebied.

Status

De resten van het wrak zijn geborgen en onder gebracht in het depot 'scheepskerkhof' op kavel O 39/40 in Zuidelijk Flevoland en onder de grondwaterstand begraven.

References

  • Overmeer, A.B.M. (2008).
    Schepen van verre kusten? Overnaadse schepen in Nederland in de 15de en 16de eeuw.
    Glavimans symposion 2006 te Lelystad.

Down on 6 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces