direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Witte Leeuw was onderdeel van de vloot van Piet Hein die in september de Zilvervloot veroverde bij Matanzas in Cuba (De Laet V.136).

De witte Leeuw keert terug naar Nederland met het gros van de vloot van Piet Hein.
Het jaar daarop vertrok wederom een vloot vanuit Nederland naar West Indië om zich te voegen bij reeds aanwezige vloot onder admiraal Adriaan Jansz. Pater.
Het nagezonden Amsterdamse eskader bestond uit de schepen Witte Leeuw, Dolfijn, Leiden Drie Koningen en het jacht de Kat vertrok 21 april uit Texel.*

Kwamen 10 juni bij Barbados voeren vandaar naar Haiti. Ze konden Pater daar niet vinden en voeren naar Kaap St. Anton op de westkust van Cuba.

*De Laet maakt onderscheidt tussen schip of grotere schepen (v.a. 130 tot 250 lasten groot) en jachten zoals De Kat die 90 last groot was. (De Laet VI, 160)

Description

Type: Gewapende koopvaarder
Eigenaar: WIC kamer Amsterdam

Bewapening: 24 stukken

Aan boord waren 131 man scheepsvolk en 44 soldaten.

MasterHoorn, Jan Jansz. van
People on board131
Tonnage500 ton (250 last)

References

  • De Laet, Joanis.
    Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich; begrepen.

Down on 2 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces