direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Westerveld werd in 1674 of 1675 gekocht.

Op 25 september bij het inzeilen van de rivier Ganges samen met de fluiten Sparwoude en Buuren vast komen te zitten op de hoek van de 'Oude Gryns'

Terwijl de Sparwoude en de Buuren weer met de schrik vrij kwamen lukte dat de Westerveld niet:

door desselfs quaade timmeringh en swackte gesneuvelt, verklarende de scheepsoverheden dat dese ingekogte fluyt ten merendeele boven van grenehout en gemeen slecht getimmert was. [...]

gelovende, indien deselve een Comp". maacksel was geweest, dat nevens d'andere twee daar wel sonder schaade afgecomen zoude zyn, hebbende maar even zooveel tyt gehadt om de contanten en peper, die al vry nat geworden was, daaruyt te ligten mitsgaders ook 't canon en andere gereetste goederen etc. (Daghtegister Casteel 15-12-1679)

Description

People on board100
Tonnage500 ton (250 last)

References

Down on 12 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces