direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Het Duitse SS Vogtland lag in september 1939 in Tandjoeng Priok. Ze werd daar door Het het Gouvernement van Nederlands-Indië geconfisceerd. Toen Duitsland op 10 mei 1940 Nederland binnenviel, werd het schip in beslag genomen en onder Nederlandse vlag gebracht, verdoopt in Berakit en in beheer gegeven aan de Stoomvaart-Maatschappij Nederland.

Het schip vertrok op 5 Mei 1943 van Colombo naar Durban. Twee dagen na vertrek werd de Berakit midscheeps door een torpedo getroffen van de Japanse onderzeeboot I-27. Hierna werd het schip ongeveer 4 uur met kanonvuur beschoten. Het zonk te 15.15 uur: De meeste opvarenden konden zich in twee reddingboten begeven.

Vier opvarenden verloren het leven:
De gezagvoerder M. S. Kruisinga, die in vijandelijke handen viel en later is overleden; de Javaanse bediende Ardjiman, die in de reddingboot aan zijn verwondingen overleed;
de Javaanse bediende Doelmanan wordt, evenals de Lascaarse koksjongen Mohd. Saruque, vermist.

Description

Eigenaar 1: Hamburg-Amerikanische Packetfahrt A.G., Hamburg, Germany

MasterKruisinga M.S.
Length449.1 feet (136.9 m)
Width58.1 feet (17.7 m)
Draft28.9 feet (8.8 m)
Tonnage6608 ton

References

  • Stichting Maritiem Historische Databank.
    Berakit.

Down on 13 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces