direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Het stoomschip Bodegraven was onderweg van Durban naar Groot Brittannië. De lading bestond van onder andere uit 7.101 ton voedsel en 2.512 ton koper.

Ze werd op de Atlantische Oceaan ten westen van Monrovia door de Duitse onderzeeër U 547 getorpedeerd en tot zinken gebracht.

Met het oog op het feit dat liet achterschip snel begon te zinken gaf de gezagvoerder B. Molenaar opdracht het schip te verlaten.

Nadat de bemanning in de sloepen had plaats genomen zonk het schip zeer snel en verdween het na ongeveer 12 minuten in de diepte.

Gezagvoerder Molenaar werd door de duikbootcommandant
als krijgsgevangene aan boord van de duikboot meegenomen. Hij komt uiteindelijk in een Duits krijgsgevangenkamp in Noord-Duitsland terecht.

Nadat de overige leden der bemanning te Freetown waren verzameld, bleek dat 3 man werden vermist, n.l:

B. Stouthart, 4e machinist
H. Gesser, olieman 
Me. Anda , stoker. (Zuid-Afrikaan)

Daarnaast stierven zes - van de 48 passagiers bij de aanval.

Mejuffrouw M. R. Humby (Zuid-Afrikaan)
Mejuffrouw E. Halliwell (Zuid-Afrikaan)
Mejuffrouw S. Starfield (Zuid-Afrikaan)
Mejuffrouw 0. Assesohn (Zuid-Afrikaan)
Mevrouw Johnson-Hall (Zuid-Afrikaan)
De Heer Johnson-Hal l(Zuid-Afrikaan)

(Scheepsrampen p 152)

archief NIMH

Persoonskaart van kapitein Molenaar verteld over zijn glanzende carrière bij de KNSM tot het moment van de ramp met de Bode graven . Na de oorlog kwam hij vrij en terug naar Nederland.

Description

MasterMolenaar B.
People on board111
Length400.9 feet (122.2 m)
Width58.1 feet (17.7 m)
Draft26.3 feet (8 m)
Tonnage5540 ton

References

Down on 30 November

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces