direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Map List

History

Het m.s. ".Arizona" verliet Methil Roads op Zondagmorgen,
29 September 1940. Nabij Elle Punt, te 7.30 van diezelfde dag, had een hevige explosie plaats, waarschijnlijk ten gevolge van een mijn.

De kapitein en een matroos raakten klem in het stuurhuis. Beiden werden bevrijd. De kapitein was ernstig gewond. De 2e machinist W. Grave voorzag, niettegenstaande hij zelf gewond was, beiden van een zwemvest.
De kapitein was niet meer in staat over boord te springen om zodoende te trachten zichzelf te redden, doch hij werd later opgepikt. De gewonde matroos en de 2e machinist sprongen in het water en werden gered. Van de 8-koppige bemanning werden er slechts drie gered.

Description

Type: vrachtschip
Gebouwd: Scheepswerven Gebr. van Diepen, Waterhuizen, Groningen, 1939
Eigenaar: O. Bosma en P. de Wit

Dimensies: 49.28 (Loa) x  7.97 x 3.05 m
Tonnage: 398.00
Complement: 8

Status

5 slachtoffers:
J. Stel, stuurman
K. Snitjer machinist
A. H. Kingsland matroos (Eng.}
J. Iwema, matroos
A. de Graaf, matroos o/g

References

Haersolte, J.W. J (ed), 1947 Scheepsrampen in oorlogstijd. no 38

Sunken Treasures

DEIC

World War II