direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Het MS Arizona verliet Methil Roads (oostkust Schotland) op zondagmorgen, 29 September 1940. Nabij Ellie Point, om 7:30 van diezelfde dag, had een hevige explosie plaats, waarschijnlijk ten gevolge van een mijn.

De kapitein en een matroos raakten klem in het stuurhuis. Beiden werden bevrijd. De kapitein was ernstig gewond. De tweede machinist W. Grave voorzag, niettegenstaande dat hij zelf gewond was, beiden van een zwemvest.

Ingeschreven bij de Netherlands' Shipping & Trading Committee, Londen, Engeland. 

De kapitein was niet meer in staat over boord te springen om zodoende te trachten zichzelf te redden, doch hij werd later opgepikt. De gewonde matroos en de Tweede machinist sprongen in het water en werden gered. Van de 8-koppige bemanning werden er slechts drie gered.

Description

Gebouwd: Scheepswerven Gebr. van Diepen, Waterhuizen, Groningen, 1939
Eigenaar: Okko Bosma & Pieter de Wit, Groningen (1940)

Ingeschreven bij de Netherlands' Shipping & Trading Committee, Londen, Engeland (16 mei 1940).

5 slachtoffers:
J. Stel, stuurman
K. Snitjer machinist
A. H. Kingsland matroos (Eng.}
J. Iwema, matroos
A. de Graaf, matroos o/g

People on board8
Length161.7 feet (49.3 m)
Width26.2 feet (8 m)
Draft10.2 feet (3.1 m)
Tonnage398 ton

Status

Het wrak van de Arizona is gelokaliseerd.

Perth BSAC Dive Club

References

Down on 23 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces