direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Sirius was een stoomschip en werd op 1 april 1923 in dienst gesteld van de Gouvernements Marine. Aanvankelijk gestationeerd in Tandjong Priok. In de jaren `30 werd de Sirius gestationeerd in Makassar.

Natuurwetenschappelijke expeditie
In 1928-1929 reisde toenmalige kroonprins Leopold II mee met een wetenschappelijke expeditie door Nederlands Indië op de Sirius. Hij verzamelde veel natuurhistorische artefacten, waaronder vlinders, die hij aan het Museum van Van Straelen (nu Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) schonk. Experts bestudeerden de omvangrijke verzameling en wijdden er een speciale verhandelingenreeks aan: Résultats Scientifiques du Voyage aux Indes Orientales Néerlandaises de LL.AA.RR. le Prince et la Princess Léopold de Belgique. Vol.I-IV, Straelen, V. van, 1933.

WW II
Vanaf de militarisering in 1939 werd Hr. Ms. Sirius, onder commando van gezaghebber C. Hokke, vervangen door Hr. Ms. Gemma. Daarna werd de Sirius toegevoegd aan Hr. Ms. Bellatrix ten behoeve van de bewaking van Straat Soenda. De twee schepen patrouilleerden bij toerbeurt en lagen daarom de helft van de tijd in Tandjong Priok. Op 26 februari 1940 kreeg Hr. Ms. Sirius de beschikking over een 7,7mm mitrailleur tegen luchtdoelen. Op 19 februari 1942 werd de Bewakingsdienst West-Java in het leven geroepen en de Sirius ging hier deel van uitmaken. Op 28 februari lag Hr. Ms. Sirius, samen met Hr. Ms. Reiger in de Bantam-baai waar de schepen vier maal bestookt werden door Japanse bommenwerpers. Door een near miss werd de Sirius aan bakboord getroffen door een groot aantal bomscherven. In het begin van de avond werd de Sirius onder stoom gebracht en gezaghebber Hokke maakte aanstalten om de haven van Tandjong Priok binnen te varen toen de schepen in een zoeklicht gevangen werden en met kanonvuur bestookt werden. Omdat zijn schip bovendien omgeven werd door lichtkogels, die door vliegtuigen afgeworpen werden, besloot Hokke de Sirius aan de grond te zetten en de buitenboord kleppen te openen. De bemanning kon wadend door de modder de Java-wal bereiken en kon ontsnappen naar Batavia, waar zij de volgende dag aankwamen.

Description

Gebouwd: IJsel werf, Gorinchem, 1922
Complement: 8 Hollanders, 47 Indonesiërs

Pieter Octavianus Putuhena was werkbouwkundige aan boord in de jaren 30.

NL-HaNA_4.MST_5230

MasterHokke, C.
People on board55
Length182.6 feet (55.7 m)
Width31.3 feet (9.5 m)
Draft10.8 feet (3.3 m)
Displacement1018 ton

References

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces