direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Het scheepswrak is aangetroffen tegen de paalwering, vlak onder de westkust van Schokland. De vindplaats is gelegen aan de Schokkerringweg. Het betreft een vrij lang en smal schip, met een lengte van ca. 19 meter en een breedte van 3,8 meter. Het schip is platboomd en heeft geen kiel. Zowel de voor- als de achtersteven zijn aangetroffen. Een praam is een vrij lang en smal platboomd vaartuig met hoekige kimmen, scherpe boegen en een rechte, vallende steven. Het vaartuig was bedoeld voor de binnenwateren en werd met name gebruikt voor het vervoer van bulklading. De lading bestaat uit kleine harde rode bakstenen, zogenaamde klinkers, die werden gebruikt voor de bestrating. Behalve de lading zijn een groot aantal voorwerpen van de scheepsinventaris aangetroffen, waaronder een trapje voor de roef, een steengoed zalfpotje, een grote aardewerken voorraadpot, een groene glazen fles, een kurkentrekker en koppen om uit te drinken. Daarnaast waren er verschillende gereedschappen aan boord, zoals een zestal vijlen in verschillende maten en een aantal kromme messen. Ook werden in het wrak enkele persoonlijke eigendommen van de opvarenden gevonden: een paar schaatsen met leren banden, twee kinderschoenen en een mes met mooi besneden heft, met de initialen MV en het jaartal 1843. Hieruit kan worden afgeleid dat het schip in of na 1843 n. Chr. is gezonken.

Description

Een negentiende-eeuwse praam, Nagele

Status

Aardewerk afkomstig uit de op kavel E163 in de Noordoostpolder opgegraven scheepswrak.

References

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

Dutch Presence in Cuba

World War II