direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Volgens de vloot lijst (5-6-1666) die G. Brandt weergeeft was commandant op de Kleine Harder Jan Davidsz Bont. (Brandt p 469)

Volgens Vreugdenhill vergaan onder kapitein Hein Brouwer in 1666.

De scheepsnaam Harder geeft wat verwarring.

Er is naast de naam Harder ook de naam Kleine Harder voor het zelfde schip in gebruik. Er is ook een Grote Harder ook van de admiraliteit van Amsterdam:

ls mede de Kapitein Floris Floriszoon Blom, met het fregat de groote Harder, van Amsterdam, gemonteert met tweeëndertig stukken, en bemant met honderdt matroozen en vyfentwintig soldaaten. (Brandt 573 , 21/22 juni 1667)

Description

Bewapening: 28/34 stukken

MasterBont, Jan
People on board138

References

  • Herder.
    NIMH.
  • Brandt, G.
    Leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter VIII 469.

Down on 22 October

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces