direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Volgens de vloot lijst (5-6-1666) was Jan Davidsz Bont op de Kleine Harder (Brandt p 469).*

Gevecht op de Doggersbank
Op 5 januari 1667 werd een eskader van 5 fregatten onder commando van Jan Bont naar de Noordzee gezonden om daar te kruisen. De volgende dag kwam het eskader de Doggersbank een eskader van 11 Engelse schepen tegen. Ondanks de overmacht werd het gevecht niet uit de weg gegaan. De Hollandse schepen schaarden zich in linie wachtend op de vijand. De Engelsen wisten de linie te doorbreken waarbij het schip van kapitein Bergen werd geraakt in de kruitkamer en ontplofte. De Kleine Herder werd overmeesterd. Ook het schip van kapitein Blankenburg - die daarbij zelf sneuvelde- werd overmeesterd.

Slechts twee schepen wisten te ontkomen. Cornelis Speck wist te ontkomen door een stout staaltje zeemanskunst. Hij wierp met volle zeilen het anker uit waardoor het schip plots stil kwam te liggen. De Engelse achtervolgers schoten hem zo in volle vaart voorbij waardoor hij kon ontkomen.

Description

Naam: De scheepsnaam Harder geeft wat verwarring. Er is naast de naam Harder ook de naam Kleine Harder voor het zelfde schip in gebruik. Er is in de zelfde periode ook een Grote Harder actief in dienst van de admiraliteit van Amsterdam.

Bewapening: 34 stukken
Complement: 136**

ls mede de Kapitein Floris Floriszoon Blom, met het fregat de groote Harder, van Amsterdam, gemonteert met tweeëndertig stukken, en bemant met honderdt matroozen en vyfentwintig soldaaten. (Brandt 573 , 21/22 juni 1667)

MasterBont, Jan Davits
People on board136

Status

* Volgens Vreugdenhill vergaan onder kapitein Hein Brouwer in 1666.
** De Jonge p 156

References

Down on 28 September

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces