direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Tijdens de slag bij Solebay (7 juni 1672), de eerste zeeslag van de Derde Engels-Nederlandse Oorlog ging de Vrede verloren bij het uitvoeren van haar taak als brander.

Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam

De succesvolle aanval op de Royal James door Willem van de Velde de jongere (Amsterdam - Scheepvaartmuseum )

De Vrede was ingericht als brander en de HMS Royal James aan met aan boord viceadmiraal Edward Montagu. Het schip was redeloos geschoten en geenterd door De Groot Hollandia en was al min of meer zinkende. Er hadden al twee branders geprobeerd de Royal James te naderen maar die waren in de grond geboord. De Vrede kon het Engelse schip wel bereiken en kreeg het in brand. Veel opvarenden kwamen om. Het lot van de viceadmiraal wordt door de biograaf van DE Ruyter als volgt beschreven:
" D'Admiraal Montagu meende zich met zyn zoon in een sloep of boot te bergen, maar die werdt door de meenighte van 't volk in de grondt geloopen, zoo dat hy nevens zyn zoon, of, gelyk anderen verhaalen, met twee zoonen, jammerlyk verdronk." (Brandt)

Description

bewapening ingericht als brander met 2 stukken.

MasterJan Daniƫlsz van den Rijn
People on board24

References

Down on 20 May

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces