direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Prins Hendrik was deel van de vloot o.l.v. Witte de With om steun te verlenen aan Zweden tegen Denemarken. De vloot van Witte de With lag voor Petten buitengaats om voorraden in te nemen. Op 9 november stak een zware storm op die dagen aanhield. Veel schepen werden beschadigd waaronder ook het schip van Witte de With. In totaal vergingen 8 grote schepen.

De Prins Hendrik werd op het strand geworpen. Kapitein Wagenaar verdronk.

Witte de With zegt in zijn journaal dat hij in de luwte achter Texel wilde ankeren met de vloot. Hij had echter strikte orders dit niet te doen. (p 205)

Description

Bewapening: 30

MasterWagenaar

References

  • Breeman, Walter.
    Het leven en de daden van Witte Cornelisz. de With p 205.
  • Nederlands Instituut Militaire Historie.
    Prins Hendrik.

Down on 9 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces