direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Bij funderingswerkzaamheden voor een lagere school in Nagele, direct ten oosten van de Nagelerweg op kavel J130 in de Noordoostpolder, werden in 1956 de resten van een bootje aangetroffen. Het ging om een klein vaartuig met een lengte van 4,75 meter lang en een breedte van 1,60 meter. Het had een mastspoor, bestaand uit een wat zwaarder uitgevoerd spant waarin een gat voor de mastvoet was gemaakt. Hieruit kan worden opgemaakt dat met het scheepje gezeild kon worden. In de zeilsloep is verder geen inventaris aangetroffen. Mogelijk gaat het om een vaartuig dat als bijbootje diende bij een groter schip en is het bij zwaar weer losgeslagen. Het is onbekend hoe oud de sloep is.

Description

Een kleine zeilsloep, Nagele

References

Down on 2 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces