direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Dit schip is gevonden op kavel Q65 aan de Zwijnsweg in de Noordoostpolder tijdens drainagewerkzaamheden. In 1944 is het wrak opgegraven. Het scheepswrak was ernstig beschadigd. Er kon echter worden vastgesteld dat het ging om een karveel gebouwd vissersschip van het type waterschip. Waterschepen waren de grootste en belangrijkste vissersschepen van de Zuiderzee gedurende de 16de en 17de eeuw. Ze zijn voorzien van een bun gevuld met water, waar de gevangen vis levend in vervoerd kan worden. De vroegste types waterschepen werden overnaads gebouwd, maar vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw werden deze schepen karveel gebouwd, dat wil zeggen gladboordig. Vanwege de ernstige beschadiging van het schip en het gebrek aan documentatie over deze opgraving zijn de afmetingen niet bekend. Ook is het schip niet gedateerd. Op basis van de karveelbouw kan worden aangenomen dat dit waterschip na 1530 is gebouwd.

Description

Een karveel gebouwd waterschip, Noordoostpolder

Status

References

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces