direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

Deze relatief jonge scheepsrest bleek reeds uitgegraven te zijn voordat archeologisch onderzoek kon plaatsvinden. Toch zijn er uiteindelijk nog enige objecten naar het toenmalige oudheidkundig museum op Schokland gezonden. Uit dit wrak zijn heden ten dage echter geen objecten in het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot te Lelystad bewaard gebleven.

References

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces

Dutch Presence in Cuba