direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

Type: west-India man
Built: yard, Amsterdam, ca. 1635
Owner: WIC chamber Amsterdam
Armament: 14 iron

Type: west-Indië vaarder
Gebouwd: werf te Amsterdam, ca. 1621
Eigenaar: WIC kamer Amsterdam
Bewapening: 14

People on board108
Tonnage380 ton (190 last)

References

  • De Laet (1644).
    Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich; begrepen in derthien boecken.

Down on 13 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces