direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Het jacht Het Hert (Hart) maakte deel uit van een gecombineerd Engels (EIC) Nederlands (VOC) vlooteskader (vloot van defentie)*.
Onder bevel van admiraal Dedel zou de vloot de Portugezen aanvallen op de custe van Goa in India. Goa was het hoofdkwartier van de Portugezen in Azië. Na getreuzel en gedraal vertrok de vloot op 18 oktober 1621 van Jacatra/Batavia. Dat was te laat om Goa te kunnen bezeilen [Colenbrander, 662]

De vloot zette daarop koers naar Afrika en het Isla Mozambique, het steunpunt van Portugal op de Oostkust van Afrika. Ze vertrokken op 17 december van Nassau (Kepuluan Pagai t.z.w. van Sumatra) naar het westen. Windstilte en tegenwind zorgde voor veel vertraging. Er waren inmiddels veel zieken. Dedel besloot daarop het eiland Mayota (Comoren) aan te doen om te verversen (21-3-1622).

4.VEL_215-det

Bol: wrak van Hert en St. Padro. 15-6-1622
Vierkant : verzamelplak vloot 21 maart 21-3- 1622 Driehoek: Isla en stad Mozambique

Pas op 15 juni vertrok men richting Mozambique. Ter hoogte van een baai net ten noorden van Isla Mozambique van Gerimquerna op 14 ½ gr. zuiderbreedte werd een Portugees jacht gezien en de achtervolging ingezet. Tijdens de achtervolging liep het Hert aan de grond en raakte zwaar beschadigd.

Het jacht kon niet meer gerepareerd worden en werd verbrand. Ook het veroverde Portugese scheepje St. Padro werd verbrand.

"alsoo t’schip t’hert in de Baije van Cerimquema doo het subitelijck ontvallen vant water een gehel tij op de gront geseten ende gebarsten is ende nae visite bij de gecommitteerde van de rade van deffentie irreparabel bevonden." *

 Zie voor de het relaas ook Colenbranden 758

____________________________________

* voorsz. vlote, bestaende in elf zeilen, te weten van onser zyde de schepen de Goede Fortuyne, 't Wapen van Zeelandt, Zuyt Hollandt, Noort Hollandt, de Morgensterre, 't Hert ende Cleen Enckhuysen van wegen d' Engelsse Compagnie d' Royal Exchange, de Anna, de Dainant ende den Dragons Claw.

De Morgensterre moest al snel afhaken vanwege een lek in de boeg.

Description

Gebouwd: in 1613 waarschijnlijk gekocht door de VOC kamer Rotterdam

MasterQuinten Pietersz. Wiltvank
People on board50
Tonnage250 ton (125 last)

References

Down on 13 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces