direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Kroon Imperiaal was een koopvaardijschip van Cornelis Jansz. Nauooch gehuurd door Directoraat van Amsterdam in maart 1652.

Het ging verloren op de eerste dag van de slag bij Portland 28 februari 1653. De Kroon had minsten 1 Engels schip tot zinken gebracht daarna werd het belaagd door 4 Engelse schepen en volledig 'doornageld' 
Kaptein Poort werd geraakt door een kanonskogel en sneuvelde.

'In dit gewoel werdt Poort door een geschutkoegel en splinter aan zyn middel zwaarlyk gewondt, en men zagh dien Heldt, zoo nederstortende, met den sabel in de vuist, den zynen noch moedt inspreeken, tot dat
Hy wordt van d'Engelschen omcingelt, en slaat 'er door.

Hy in een oogenblik met zyn schip en d'andere gequetsten van de zee werdt ingezwolgen.' (Brand II,40)

Description

Armament: (2 bronze x 24 p., 10 br x 12 p., 6 iron x 12 p, 2 br,x 6 p., 10 iron x, 6 p. 4irx 3 pds. )

MasterPoort, Cornelis Jansz.
People on board125

References

Down on 24 April

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces