direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

In 1948 werd de vondst gemeld van een scheepswrak, waarvan het roer uitstak in het talud van de kavelsloot A54/55. In 1955 werd de vindplaats verkend maar trof men hoofdzakelijk stukken los hout, ijzeren pennen en stukken steenkool aan, waarop werd genoteerd dat het voorlopig als van minder belang werd opgegeven. Een scheepstype kon niet worden vastgesteld, maar waarschijnlijk was het een licht scheepje dat een lading steenkool vervoerde. Slechts één vondst werd opgenomen in het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot te Lelystad: de koperen knop van een ankersteel (objectnr. Z1952-VII197).

References

Down on 23 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces