direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Eendracht vertrok 23 januari vanuit Texel

Schipper Dirk Hartogsz. raakte op de eerste reis in 1616 op de reis van Nederland naar Indië de rest van de vloot bij de Kaap kwijt. Hierdoor moest de Eendracht alleen verder. Op 25 oktober zag hij enkele onbewoonde eilanden met daarachter een uitgestrekt vasteland. Hij ankerde om de eilanden te verkennen.

Toen hij na twee dagen weer vertrok, liet hij een tinnen schotel aan een paal achter waarop geschreven stond dat hij hier twee dagen geweest was. Dit bord bevindt zich nu in het Rijksmuseum. Het eiland heet nu Dirk Hartogseiland en de rede Dirk Hartogsree. Na zijn vertrek bracht hij de westkust van Australië van 26° tot 22° ZB nauwkeurig in kaart en noemde het vaste land "Eendrachtsland".

Ondergang De Eendracht
Na haar tweede uitreis bleef de Eendracht in Indië. Uiteindelijk is het schip vergaan op de westkust van Ambon op 13 mei 1622. Jan Cornelisz Keerdekoe was schipper.

Dit is wat Jan Pietersz. Coen er over berichtte in een brief:
’t Schip d’Eendracht, van Banda na Amboyna varende, is, Godt beter’t [744] den 13 May, des nachts te 10 uyren op den hoeck van Alang (zijnde de westhoek van ‘t landt van Amboyna) aen de clippen geraect ende datelijck in sulcke stucken gestooten datter niet een stuck van een vadem langh te vinden is geweest. Alle de provisie voor de Moluques ende Amboyna met een groote pertye cleeden, f 240.802-14-11 incoops costende ende 43 mannen zijn daermede gebeleven. De resterende, wesende omtrent 75 persoonen, zijn seer gequest ontcomen. (Colenbrander Bescheiden Coen dl 1, p. 743 [6-9-1622])

Description

Eendragt is afgeleid van de zinspreuk van de Republiek Concordia parvae res crescunt, ontleend aan de Bellum Iugurthinum van Sallustius X.[1] dit betekent: Eendracht doet de kleine zaken groeien of vrijer vertaald Eendracht maakt macht. Om patriottische reden werd Eendracht daarom een gewilde benaming voor schepen.

MasterKeerdekoe, Jan Cornelisz

References

Down on 20 May

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces