direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Emmeloord staat niet op de egalisatie van de timmering en is dus waarschijnlijk gekocht door de VOC in 1656.

Galjoot ca. 1650

Expeditie Zuidland
De Emmeloord is samen met de Wakende Boei op 1-1-1658 van Batavia naar het Zuidland gestuurd om te zoeken naar het volk en het wrak van de verongelukte Vergulde Draak.

NA 4VELH 565


Fort Wilhelmus in de Wilhelmus baai was tijdelijk verlaten toen de Emmeloord er verongelukte. Inwoners van het naburige eiland Nila hadden de bezetting van 9 man gedood omdat de VOC alle nootmuskaat bomen op hun eiland had vernietigd.

Vergaan
De Emmeloord werd naar het eiland Damme (pulau Damar) in de Banda zee gezonden om zwavel te laden. De ankerplaats, de Wilhelmus baai, was niet ongevaarlijk:
"Dat is een gewenste saecke alsoo seer periculeus leggen is voor Damme op die plaets daer’t fort wilhelmus gelegen heeft ende daer altijt de rhede voor onse bodems geweest is"

Door slecht weer brak het ankertouw en strandde De Emmeloord. Op de klippen werd het gajoot stuk geslagen. Opvarenden en wat aan boord was kon worden gered.¹

Description

Tonnage: 45 last.

References

Down on 1 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces