direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De gezagvoerder van het stoomschip Folmina kapt. H.A. Prins, is met zeven man van de bemanning per stoomschip VERVAULX ABBEY uit Engeland hier aangekomen. Daar nog steeds de berichten over het al of niet vermissen van een boot met 7 man niet bevestigd waren, wendden wij ons thans direct tot de gezagvoerder die meedeelde, dat bij de torpedering van de FOLMINA 8 Nederlandse zeelieden het leven verloren, namelijk A. van Balcom, te Zaandam, ie stuurman; A. van Loon, Kok; C. Faber, matroos; G. Visser, matroos; E. Schouten, stoker; D. Kulsen, stoker en C. van de Wind, lichtmatroos, allen van Rotterdam, terwijl de donkeyman L. Storm, die aanvankelijk gered was, ten gevolge van uitputting is overleden. (Telegraaf 16-2-1918)

Description

Eigenaar: Holland - Gulf Stoomvaartvaart Maatschappij,

MasterPrins, H.A.
People on board20

References

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces