direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Volgens de Laet maakte de Rode Leeuw deel uit van de eerste WIC vloot van 12 schepen die, o.l.v. Pieter Adriaansz. Ita vertrok in Januari 1628. Op 1 augustus onderschepte Ita twee Spaanse galioenen, Honduras vaarders voor de haven van Havana. Dit was het grootste succes van de WIC tot een maand later Piet Hein een nog grotere buit behaalde. De Rode Leeuw wordt niet genoemd in de verovering van de twee schepen. Daarbij waren 6 schepen betrokken van de twaalf betrokken. Het kan zijn dat De Rode Leeuw  de achterhoede bewaakte elders. (Vloot Ita, De Laet, V,124).

Een Rode Leeuw wordt wederom genoemd in de lijst die De Laet geeft voor de vloot van Piet Hein. Hij vermeldt dat de Rode Leeuw zich pas voegt bij Piet Hein 4 augustus bij kaap Sant Antonio. De Rode Leeuw zou in mei vertrokken zijn uit Texel. (Vloot Piet Hein, De Laet V.139)

Description

Type: schip
Gebouwd: Amsterdam
Eigenaar:  WIC kamer Amsterdam
Lengte: 
Tonnage: 250 last
Bemanning: 120 crew, 41 soldaten
Kapitein: Albert Hendricksz. Claesz.
Bewapening: 24

References

  • Joannes de Laet (1644).
    Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie, zedert haer begin, tot het eynde van 't jaer sesthien-hondert ses-en-dertich; begrepen in derthien boecken, ende met verscheyden koperen platen verciert,
    Leiden.

Down on 9 February

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces