direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Hochstedt begon haar eerste uitreis 20 januari 1706. Ze vertrok in konvooi uit Texel samen met Den Berg, Assendelft, Horstendaal Jerusalem Schellenberg bestemming Batavia. Ze voer in konvooi omdat het oorlog was met Frankrijk.

Op 18 juni 1706 kwam Den Berg aan bij de Kaap.* Daar deed de schipper verslag van een gevecht dat gevoerd was met vier Franse schepen op 13 april. De schepen Den Berg Hogsted en de Assendelft waren toen gescheiden van de andere drie.

Franse schepen
Op 12 april (1,23 min 35,53 ter hoogte van de evenaar) zag men vier onbekende schepen in de verte. De volgende dag waren deze dichterbij gekomen. Ze voerden Engelse vlaggen. Later die dag verwisselden de vier schepen van vlag. Bleken het geen Engelsen maar zwaar bewapende vijandelijke Franse schepen (drie van 60 stukken en 1 van 20 stukken). Zo gingen beide eskaders de nacht in.

Strijd 
De volgende ochtend (13 april) waren de Fransen er nog. Binnen hun bereik waren de Hochstedt, Assendelft en Den Berg. Tegen de middag viel het Franse eskader aan. De Hochstedt kreeg de volle laag. De grote mast werd overboord geschoten en het schip zwaar beschadigd. Ook Den Berg werd zwaar beschadigd aan tuigage en masten en kon niet meer manoeuvreren. Men zag in de verte het schip Assendelft nog in gevecht met een Frans schip.
Het werd inmiddels avond en de duisternis maakte een eind aan de strijd. De volgende ochtend zag Den Berg zeven schepen in de verte.

De vier Franse schepen in het noordwesten en de Horstendaal Jerusalem Schellenberg ten zuiden van de Berg. Over het lot van de Hochstedt en Assendelft wisten ze niets te melden. Dagregister Kaap

In lijst der schepen wordt vermeld dat de Hochstedt: door vijanden in de grond geschoten en de Assendelft genomen.**

------------------------------------

* De Jerusalem, 25-6 Horstendaal, Schellenburg 26 -6 kwamen aan de Kaap. Geen dezer schepen had iets gemerkt van het gevecht op 13 april.

Description

Naam: DAS noemt het schip incorrect Hogestelt. Het moet zijn Hochsted of Hogsted genoemd naar de slag bij Höchstädt waar een Frans leger vernietigend werd verslagen 13-8-1704 door een coalitie van Deense-, Britse- en Staase troepen.

Gebouwd: Amsterdam VOC werf 1705

MasterJan deRooy
Length144.8 Amsterdam feet (41 m)
Tonnage800 ton (400 last)

References

Down on 13 April

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces