direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Hollandia, een groot retourschip, is in de jaren 1618/19 gebouwd op de Amsterdamse werf van de VOC. Tijdens de tweede thuisreis van het schip in 1625 leed het in een zware storm grote schade aan de tuigage. Onder leiding van schipper Willem Bontekoe werd die in de St. Lucie-baai op Madagaskar zo goed mogelijk hersteld. Bontekoe deed hier in zijn later uitgegeven boek verslag van (Roeper Journaal Bontekoe pp. 124-125 zie ook NA 1.04.02 (VOC) 5049, scans 48-63).

De romp van het schip was kennelijk nog zodanig dat het schip hierna nog 6 uitreizen naar Azië kon maken. Na de 8e uitreis werd het ingezet op de intra-Aziatische routes [Parthesius p.67]

Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge

De Hollandia in de baai van St. Lucia Madagaskar (april 1625) waar herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd.

Op 24-12-1642 vertrok de Hollandia met “172 Nederlantse coppen daeronder 65 soldaten ende noch 80 slaven” en een grote hoeveelheid proviand van Batavia naar Ambon. Drie dagen na vertrek strandde het schip “door onvoorsichticheyt opte vuylen bynoorden het eylant Lubocq”. Het merendeel van de opvarenden kwam om, een klein aantal en 21 stukken geschut werd door Javanen uit de plaats Jappara geborgen. Opperstuurman Jacob Livense overleed daar.

Laadvermogen, lasten van de Hollandia
De waarde van 550 last komt uit een opsomming van de schepen die deelnamen aan Coen’s beruchte strafexpeditie naar Banda [NA 1.04.02 (VOC) 1076, 122 (scan 245)]. De in de egalisaties opgegeven 350 last voor de Hollandia is te laag.

Description

NL-HaNA_4.VEL_344

Detail van een overzichtskaart van de Indische archipel, linksonder zien we een deel van de noordkust van Java. Het eilandje Lubocq of Lubok (nu Bawean) ligt op de kaart iets rechts van het midden en is omgeven met klippen. De Hollandia is ten noorden van het eiland op de klippen gelopen.

People on board252
Tonnage1100 ton (550 last)

References

 • Parthesius, R (2010).
  Dutch ships in tropical water.
  Amsterdam University Press.
 • DAS 0528.8.
 • Roeper (ed.) (1996).
  Journael ofte gedenkwaardige beschrijving van de oostindische reise van Willem Ysbrandtsz. Bontekoe van Hoorn.
 • Nationaal archief.
  NA 1.04.02 (VOC) 666 [20-05-1643] (Scan 114).
 • Atlas of mutual heritage.
  Zuid-oost Java, Madura, Bali, Lombok en Sumbawa.
 • Hoogewerff, G.J. (1952).
  Journalen vande gedenckwaerdige reijsen van Willem IJsbrantsz. Bontekoe, 1618 - 1625.
  Werken Linschoten Vereeniging dl 54.

Down on 1 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces