direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Bij de invasie van Japan probeerden veel Nederlandse schepen weg te komen. Op 5 maart was Tjilatjap (Cilacap) nog de enige haven in handen van het Nederlands Indische gezag. De haven werd toen aangevallen door Japanse vliegtuigen.

De Alfoer werd twee dagen later door de eigen bemanning tot zinken gebracht toen de Japanse grondtroepen naderden.

Door de Japanners gelicht op 16 januari 1944, gerepareerd en weer in de vaart gebracht onder de zelfde naam. Waarschijnlijk tijdens de oorlog verloren gegaan. De Alfoer komt voor op een lijst van de US navy intelligence over Japanse merchantships.*

Description

Gebouwd: N.V. Droogdok Maatschappij 'Soerabaja',

Length155.8 feet (47.5 m)
Width27.9 feet (8.5 m)
Draft11.2 feet (3.4 m)
Tonnage473 ton

References

Down on 13 April

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces