direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Fortuin was ingericht als drijvende bom om de scheepsbrug van De Spanjaarden in de Schelde bij Antwerpen op te blazen. Hiertoe werd het schip voorzien van een bakstenen bak in het ruim met 1500 pond buskruit.

Beleg van Antwerpen (1584-1585)

Het Beleg van Antwerpen begon op 3 juli 1584 en duurde veertien maanden . De inname van Antwerpen (17 augustus 1585) maakte een eind aan de Gouden Eeuw van Antwerpen. Velen Zuidelijke Nederlanders vluchtten naar het Noorden. Zo nam Amsterdam het stokje van Antwerpen over als de belangrijkste havenstad van de Nederlanden. En begon de Gouden Eeuw van De Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.

De Spaanse opperbevelhebber Parma sloot Antwerpen in om haar tot overgaven te dwingen. Aan landszijde werden forten aangelegd. De Schelde sloot hij af door middel van een 700 meter lange scheepsbrug. Daarmee werd de omsingeling voltooid (februari 1585).

Aanslag op de scheepsbrug

Voor Antwerpen was de Schelde de levensader. Er werden vele pogingen gedaan om de schipbrug te vernietigen. Maar allemaal tevergeefs. Op 4 april werden twee schepen De Hoop en De Fortuin ingericht als drijvende mijnen op de brug af gezonden o.l.v. Jacob Jacobsz.. Ze raakten veel te vroeg de dijk bij Kallo en ontploften met veel kabaal. Dertienhonderd mensen (vriend en vijand) kwamen bij de enorme explosies om het leven.


De Scheepsbrug van Parma (bron Rijksmuseum)

Oogetuige: "De Schelde wonderbaarlijk opgapende scheen eerst de diepten van haar grond te ontbloten, sloeg daarna over de dijken, de beweging van de springende aarde strekte 9000 stappen uit"

Er werden tot op een afstand van tien kilometer nog grote stenen gevonden, diep ingeslagen in de grond, welke van de explosie afkomstig waren. Maar de brug bleef ongedeerd en het beleg duurde voort.

Description

Tonnage80 ton (40 last)

References

Down on 21 May

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces