direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Zierikzee was een linieschip van 58-64 stukken gebouwd in 1733.

De Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780-1784)

De Republiek was in oorlog met Engeland. Op 5 augustus werd een zeeslag uitgevochten op de Doggersbank. De Zierikzee nam ook deel aan de zeeslag. De zeeslag eindigde weliswaar onbeslist maar de marine van de Republiek kon een nieuwe confrontatie niet aan.

Naar de Sont
Op 10 oktober vertrok de Zierikzee als onderdeel van een eskader o.l.v. van Kinsbergen naar de Sont en Noorwegen om koopvaarders veilig naar Nederland te escorteren. Op 19 oktober kwamen ze tijdens noodweer in de problemen. De Unie, een gloednieuw linieschip kapseisde en zonk. De Zierikzee raakte lek en kon alleen met continue pompen boven water worden gehouden.

Jammerbocht
Haringman zette koers naar naar Elseneur om de schade te herstellen. Op 1 november kon de Zierikzee weer uitvaren en begeleide een konvooi koopvaarders. In de nacht brak een storm los de Zierikzee kwam net op de Noordzee vast te zitten in de zogenaamde Jammerbocht. 1 cadet en 8 matrozen verongelukten bij de ramp.

Kapitein Haringman kwam voor de krijgsraad maar werd vrijgesproken.

Description

Bewapening: 64

MasterJ.S. Haringman
People on board450
Length146 feet (44.5 m)
Width41.5 feet (12.6 m)
Draft17.3 feet (5.3 m)

References

  • De Jonge, J.C.
    Geschiedenis van Het Nederlandsche Zeewezen, IV, 661.
  • Hollandsche historische courant (3-12-1782).

Down on 9 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces