direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Unie was een linieschip van 64 stukken. Het schip was in september 1781 zeilklaar. Ze voer van Amsterdam naar Texel alwaar op 17 januari 1782 in dienst werd genomen onder bevel van de jonge kapitein ter zee Louis Marie graaf van Welderen.


De Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780-1784)

De Republiek was in oorlog met Engeland. Op 5 augustus werd een zeeslag uitgevochten op de Doggersbank. In deze zeeslag voerde kapt. van Welderen het bevel op een kotter de Ajax. De zeeslag eindigde weliswaar onbeslist maar de marine van de Republiek kon een nieuwe confrontatie niet aan.

RP-P-OB-85.135

S, is de kotter van Van Welderen , 5 e (kleine) schip van rechts

Er werden snel nieuwe schepen op stapel gezet waarvan de Unie er 1 was. De Republiek leed grote schade. De handel viel stil. De VOC in Azië en de WIC in de Cariben werden aangevallen en honderden koopvaardijschepen geconfisqueerd. De Engelse marine was heer en meester op de Noordzee.

Unie omgeslagen
Het was tegen deze achtergrond dat de Unie van stapel liep op 1 -1-1782. Ze werd ingezet in het Engelse kanaal. Op 10 oktober vertrok de Unie als onderdeel van het eskader o.l.v. van Kinsbergen naar de Sont en Noorwegen om Nederlandse koopvaarders te escorteren. Bij de Noorse kust werd een Engels schip geladen met kolen prijs gemaakt.

De Unie is op 19 oktober tijdens noodweer plotseling gekapseisd en gezonken. Van Kinsbergen verklaarde later dat het losspringen van een huisplank de mogelijke oorzaak was van de ramp.(De Jonge 4, 660)

Hollandse Historische courant

In eerste instantie werd gemeld dat alle opvarenden waren omgekomen. Van de 450 man aan boord overleefden toch schijnbaar 12 man de ramp. Deze spoelden later in een kleine sloep op het Waddeneiland Hooge

Oprechte Haarlemsche Courant

Locatie

Op 7-11- melde de Hollandse Historisch Courant dat de Unie was vergaan met man en muis waarschijnlijk bij het rif Aanhout dat is nu het eilandje Anholt in het Skagerrak.

De locatie van het ongeluk wordt in het officiële rapport op 5',5” breedte gegeven. (NA_1.01.46_2140) in de Noordzee. Die locatie komt goed overeen met het later aanspoelen van de kleine sloep afkomstig van de Unie op het Waddeneilandje Hooge voor de westkust van Sleeswijk Holstein (D). De eerder in de krant vermelde locatie (Anholt) kan niet juist zijn.

Zeeheld
De omgekomen jonge Louis Marie graaf van Welderen werd geëerd als een zeeheld van weleer. Hij was slecht 25 jaar toen hij het bevel over de Unie kreeg. De reden daarvoor was dat hij zich dapper en onverschrokken had getoond als kapitein op 's lands kotter Ajax tijdens de slag bij de Doggersbank.*

Description

Louis Marie graaf van Welderen kapt. ter zee was slecht 25 jaar toen hij het bevel over de Unie kreeg. De reden daarvoor was dat hij positief opgevallen als dapper en onverschrokken kapitein op 's lands kotter Ajax tijdens de slag bij de Doggersbank.*

MasterVan Welderen, L.M. graaf
People on board450
Length167.7 feet (51.1 m)
Width43 feet (13.1 m)
Draft20 feet (6.1 m)

References

Down on 13 April

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces