direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Description

In 1947 werd de vondst gemeld van een scheepswrak op kavel A59 in de Noordoostpolder. Onmiddellijk onderzoek was op dat moment niet mogelijk, dus bleef het wrak onaangeroerd. In 1953 kon een verkennend onderzoek plaatsvinden, waarna het echter van geen wetenschappelijke waarde werd geacht, en het wrak vervolgens is uitgegraven en verwijderd. Tekeningen zijn hierbij niet gemaakt. Wat voor type schip het geweest kan zijn is dan ook niet bekend, maar er werd gesteld dat het waarschijnlijk in de 18de of 19de eeuw is vergaan. Wel is enig vondstmateriaal geborgen, onder meer twee scheepsblokken en de resten van een kinderschoentje, dat naar Schokland is gebracht voor bewaring en thans deel uitmaakt van het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot te Lelystad.

References

Down on 21 May

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces