direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Er werden in 1611 twee schepen aangekocht door de VOC kamer Amsterdam. Een schip van 104 x26 vt. gekocht van Jacob Adams (waarschijnlijk De Groene Leeuw). En een iets groter schip van 110 x 28 vt. van ene Hollooch was waarschijnlijk De Sterre Beide gesteld op 90 last (1)
Geëquipeerd door de kamer Amsterdam voor 80 last.(2)

Der Ster en de Groene Leeuw vertrokken 29-12-1611 van Texel met bestemming Palliacate (Pulicat)* op de Coromandel kust in India aankomst 8-9-1612. Het jacht bleef op de kusten van India enige tijd dienst doen

V.a. Oktober 1614 was De Ster in de Indonesische archipel. De laatste reis van De Ster ging van Timor naar Jacatra met een lading Sandelhout. Ze kwam vast te zitten bij 1 van de Paternoster eilanden en aan stukken gestoten.

Paternoster eilanden detail

NL-HaNA_4.VEL_459-

Een detail van kaart Vel 459 met daarop de Paternoster eilanden

Het jacht De Arend was in de buurt en redde de opvarenden en een klein deel van de lading en inventaris.(2) Ze bracht het bericht van het verongelukken van het jacht bij De Paternoster eilanden naar Jacatra 14-6-1617. In een verslag van Crijn van Raamsburg de schipper van de Arend geschreven op 1 augustus 1617 aan de kamer Amsterdam:

[...] comende Omtrent de straet van Balij sijn des nachts deur verleijdinge van stroom met beyde jachten inde Pater Nosters geraeckt daer Eijlacie de Sterre inder ijle aen stucken gestoten is, den Arent hebben noch deur godts genade daer van gecregen geen middel hebbende om de Sterre van sijn ingeladen goederen te lossen, doch alle t’volck is gesalveert met 40 a 45 picol Sandeln hout ende eenige andere cleijn..

-----------------------------------

* Pulicat was het belangrijkste centrum van de stoffenhandel op de kust van India. De stoffen waren in de Molukken zeer gewild om kleding van te maken. De VOC haalde stoffen uit Pulicat om ze vervolgens met winst te ruilen voor specerijen. In Pulcat was sinds 1610 een factorij.

Description

Geëquipeerd door de kamer Amsterdam voor 80 last.(3)

References

Down on 23 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces