direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

Map List

History

Naamgeving
De oudste vermelding van de heerlijkheid Schellach ten noorden van Middelburg dateert van 1274. Er was een klein dorpje met een kerk, kosterij, molen en school. In 1753 was alleen de begraafplaats nog over. De kerk en de molen werden al in de 80-jarige oorlog verwoest. Rond 1700 stonden van de kerk nog wat muurresten, gewelven en een stukje toren. Ca 1678 werd Johan Boudaen Courten, heer van St. Laurens, heer van Schellach, heer van Popkensburg (1635-1716) bewindhebber van de VOC. [VOC site]

Description

Type: Fregat
Gebouwd:  VOC werf in Middelburg in 1696
Eigenaar: VOC Kamer van Zeeland
Lengte
100 voet
Breedte
27½ voet
Holte
10½ voet
Laadvermogen
145 last (290 ton)
Bemanning
70-150 koppen

References

Down on 30 September

Burgzand Noord

Dutch Presence in Cuban Waters

New in MaSS

World War II