direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Het wrak, nu bekend als ‘het Zeebrugge-wrak’, werd toevallig ontdekt in 1990 nadat een Zeebrugse visser was blijven haperen met zijn netten aan een obstructie vlak bij de oostelijke wrakboei van het wrak van ss Samselbu. Toen hij zijn netten binnenboord kreeg, viel een merkwaardige koperen kandelaar aan dek. Die liet hij zien aan de lokale duikers Piet Lagast en Dirk van Mullem. Hun getrainde ogen zagen onmiddellijk dat het geen alledaags voorwerp was en ze vroegen hem naar de positie om de site te kunnen verkennen.

Description

Status

Op de locatie was er geen zichtbaarheid, maar op de tast werd een heel veld met voorwerpen gevonden. Het ging om tientallen kandelaars, kanonskogels, tinnen en koperen voorwerpen, houten tonnen en spantstructuren van het wrak. Aanvankelijk werd gedacht en gehoopt dat het ging om het Nederlandse voc-schip Anna Catherina, zusterschip van ’t Vliegend Hart, gezonken in 1735. Er werd extensief gewerkt op het wrak door middel van een airlift en zodoende werden talrijke voorwerpen geborgen. Het ging vooral om een lading van bronzen en tinnen voorwerpen waaronder tafelkandelaars, Duitse pijpgewichten, tapkranen, vijzels en mortieren, tinnen schotels, medaillons, grapens, ketels, 1 vat nagels en 3 vaten met kopspelden, en ten slotte 4 ijzeren kanonnen.

Datering van de voorwerpen kon het wrak in kwestie ongeveer 200 jaar ouder schatten dan 1735, namelijk tussen 1510 en 1520.

De verspreiding van de site varieerde. Zichtbare resten spreidden zich uit over een lengte van ongeveer 15 m en een breedte van 2 m. Maar Piet Lagast sprak van een grotere zone van 20 bij 10 m, nadat er werk verricht werd met de airlift. De bodemdiepte op de locatie bedraagt ongeveer 14 m.

References

  • Dirk en Tomas Termote (2009).
    Schatten en Scheepswrakken. Boeiende onderwaterarcheologie in de Noordzee.
    Davidsfonds Leuven.

Down on 27 October

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces