direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Schakenbos gebouwd in 1746 voor de VOC kamer Rotterdam. Het schip maakte twee uitreizen naar Azië.

Haar eerste retoureis begint in Goeree op 19-5-1747. Het schip is 27-6-1750 terug . Vertrekt voor haar 2e en laatste uitreis 12-4-1751 en komt 18-10-1751 aan in Batavia. Ze blijft dan dienst doen in de archipel.

Verongelukt
... dat het den almogenden Godt behaagt heeft op den 18en deser [02-1752] snachts door swar weir het voor Amboina ge[de]stineerde schip Schakenbos die op Macassar 250 lasten rijst en 24000 rd volgens opgave van den [daar] op bescheiden schipper Dirk Klein [had ingenomen] alhier omtrent 3 mijlen van de post manipa op de oosthoek van Sela gestrand is. (1)

In de Generale Missiven dd 30 december 1752 wordt gesteld dat de afhandeling van de gestrande Schakenbos correct gedaan is.

Men heeft al 3 kisten met 15.000 rsd aan contanten, 2 ankers, 6 kanonnen, enige goederen en 24 pakken textiel gekregen en hoopt ook nog de vierde kist met 5000 rsd aan contanten en de overige kanonnen, ankers enz. te ontvangen.(1)

De Generale Missiven van 31 december 1753 melden dat men ook nog de vierde geldkist, alle ankers, de meeste kanonnen en een partij oud ijzer heeft verkregen.

Locatie

3 mijlen van de post Manipa (fort Wantrouw) op de oosthoek van Sela. Sela is tegenwoordig nog op de zuidkust van Manipa

Description

Gebouwd: op de VOC-werf in Rotterdam, 1746
Eigenaar: VOC Kamer van Rotterdam
Lengte: 136 voet
Laadvermogen: 425 last (850 ton)

MasterDirk Kleijn

References

Down on 13 July

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces