direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Tijdens grondbewerking op kavel N74, zijn in 1975 langs de Winkelweg twee scheepsresten aangetroffen. In datzelfde jaar is een verkenning uitgevoerd en vervolgens zijn de schepen opgegraven in 1982. Beide schepen liggen hart-op-hart 12 meter uit elkaar en zijn bewaard gebleven tot vlak onder het dekniveau. Ze konden worden geïdentificeerd als waterschepen op grond van de volgende kenmerken: gekromde voorsteven, rechte achtersteven, naden tussen huidplanken voorzien van gesinteld mosbreeuwsel, open wegering, bun uit twee delen, gepiekte vorm van het voor- en achterschip. Andere constructiekenmerken zijn een kielplank, als centraal element van het vlak en de overnaadse huid. Aangezien het vaartuig niet compleet is, kunnen de afmetingen niet precies worden bepaald. De lengte over de stevens (bovenste gedeelte voorsteven afgebroken) bedraagt 16 m, de breedte ter hoogte van het voorste bunschot is 4,2 meter en zal in werkelijkheid rond de 5 meter hebben gelegen. In het voor- en achterschip lagen ballaststenen (voorschip 4 ton; achterschip 3 ton) die verband houden met de juiste trim van het schip en ervoor zorgen dat de bun tot aan de bundeken vol zit met water, zodat de vis tijdens het vervoer niet kapot kan slaan tegen de bundeken. De kapdatum van het scheepshout is vastgesteld op 1525-1527 n. Chr., op grond van jaarringonderzoek. De bouwdatum zal dus dicht in de buurt van waterschip N74-I liggen, zo niet in hetzelfde jaar. Mogelijk gaat het om zusterschepen. De verstoring van het bodemprofiel geeft aan dat het schip in de Almere-fase is vergaan, rond 1570 n. Chr.

Description

Twee waterschepen op kavel N74: ZN74-II, Zeewolde

References

Down on 9 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces