direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Maria Christina was afkomstig uit Vlaardingen. Ze was op 27 oktober 1914 35 mijl buiten IJmuiden op haring aan het vissen samen met de KW 152 en IJM 155. Schipper van de KW 152 zag een jongen met een theeketel op dek lopen. De rest van de bemanning was toen beneden dek. Het was erg rustig weer toen een enorme ontploffing de stilte verbrak. De Maria Christina had een zeemijn geraakt en zonk binnen een minuut.

Alle 14 opvarenden kwamen om.

Namen van de slachtoffers

J. van der Hoeven, schipper, 40 jaar,
L. van der Hoeven, 15 jaar;
J. Vermeer, Stuurman, 30 jaar
woonachtig te Vlaardingen.

K. Kes, 30 jaar,
W. Visser, 27 jaar,
O. KesCz., 38 jaar,
P. Zonder van, 45 jaar,
D. Zondervan, 22 jaar,
P. de Wit, 27 jaar,
K. de Groot, 41 jaar,
P. Taanman, 19 jaar,
D. Moens, 15 jaar,
woonachtig te Marken.

W. van der Steen, 18 jaar,
Leerschoon, D. Kooijman, 14 jaar,
woonachtig te Rotterdam,
J. Bos, 34 jaar, te Monnikendam.


Description

Type: geheel gedekte stalen motorlogger
Gebouwd : Gebr. Boot, Leiderdorp (1912)
Eigenaar: J.B. Goudappel Jzn. Vlaardingen

MasterHoeve, J. van der

References

Down on 1 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces