direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Nieuwe Bantam vaart 23 januari 1616 naar Oost Indië. Ze b lijft vervolgens in Azië.

De Bantam was ingedeeld in de vloot van Defensie. Een vlooteenheid met de Engelsen in de strijd tegen Portugezen en Spanjaarden.

De Bantam is uiteindelijk op de rede van Batavia op 24 maart 1627 in brand geraakt: t' schip Nieuwe Bantam in brant geraect, ende tot de water toe verbrant, niet sooder merckelyck peryckel van d'ander byleggende schepen. (Heeres 306)

Description

Tonnage: 400 last

Bewapening: 44

References

Down on 13 April

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces