direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Eendracht was een klein jacht in dienst van de Zuidelijke - of Australische Compagnie (opgericht door Isaac Le Maire) Het werd uitgezonden samen met de Hoorn op 14 juni 1615. De bedoeling was jhet octrooi van de VOC te omzeilen. Om via het zuidelijkste punt van Zuid Amerika (Kaap Hoorn) Indië te bereiken.

De Hoorn verbrand
De twee schepen kwamen op 6 december bij - wat nu Puerto Deseado is aan . Tijdens de bevoorrading werden beide schepen het strand op getrokken om schoongemaakt te worden. Dat gebeurde met (gecontroleerd ) schoon branden. De Hoorn ging hierbij verloren (zie de Hoorn).

Kaap Hoorn
Ondanks deze ongelukkige gebeurtenis slaagde de zeelieden erin de expeditie op de Eendracht af te ronden. De Route om het zuidelijkste punt van Amerika werd ontdekt en Kaap Hoorn genoemd. De moeizame route door de straat van Magelhaan was daarmee ook vermeden.

wikicomons

Stille Oceaan
Een lange tocht volgde door de Stille Oceaan naar de Specerij eilanden. Het legendarische Zuidland werd niet gevonden. Wel veel eilanden in de Stille Zuidzee. Toen de expeditie op Ternate in de Molukken aankwam kregen ze een warme welkom van Laurens Reaal net Gouverneur -generaal van de VOC.

In beslag
Op 26 september 1616 reisden ze naar Jacatra. Bij aankomst in Jacatra op 29 oktober 1616 reageerde Jan Pietersz. Coen - de tweede man in Indië - heel anders. Hij liet het schip, de lading en de kaarten in beslag nemen. Hij geloofde niet dat Schouten en Le Maire een andere route dan de Straat Magellaan hadden ontdekt; ze moesten dus - volgens hem- het VOC-octrooi hebben geschonden.

De bemanning van de Eendracht kon in VOC dienst overgaan of vertrekken. Ze werden verdeeld op de schepen Amsterdam en Zeeland en terug nar Nederland gezonden. Jacob Lemaire zou dat niet halen hij stierf onderweg op 31 december 1616..

Zuider Eendracht
De Eendracht werd herdoopt in Zuider Eendracht en kwam in VOC dienst. De nieuwe VOC aanwinst zou een paar jaar later vergaan. In de baai van Bantam kwam de Eendracht vast te zitten op een droogte en viel op haar zijde. De verhouding met Bantam was toen zeer gespannen. Het schip kon niet gered worden en werd verbrand in mei 1620. (Colenbrander, 555)

Description

Laadvermogen 55 last (110 ton)

References

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces