direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Langkoeas was oorspronkelijk het Duitse schip Stassfurt
van de Hamburg-Amerikanische Packetfahrt A.G. De Stassfurt werd bij uitbraak van de Tweede Wereld oorlog in beslag genomen in de haven van Tjilatjap. Het schip kwam in beheer bij de Nederlands-Indische Maatschappij voor Zeevaart en kreeg een nieuwe naam de Langkoeas.

Op weg van Soerabaja naar Egypte werd het schip in de Javazee ten westen van Bawean getorpedeerd door de Japanse onderzeeër I-158* en tot zinken gebracht. De bemanning slaagde er in om zich in de twee sloepen te redden.

De Japanse onderzeeboot ramde een sloep en mitrailleert de andere. Van de in totaal 94 opvarenden overleven slecht drie man deze ramp.


* Maritieme data noemt de I-58 als de betreffende onderzeeër. In 1942 bestond er geen I-58 meer. Dit was een ouder type gebouwd in 1925. Deze I-58 werd hernoemd in I-158. In 1943 werd er een nieuwe I-58 gebouwd.

Description

Naam: oorspronkelijk SS Strassfurt werd in 1940 hernoemd in Langkoeas dat is Balinees voor het plantje laos (thais Gember)
Gebouwd: door A.G. Bremer Vulkan, Schiffsbau & Maschinenfabrik, Bremen (D)

MasterKreumer, J.
People on board94
Power6200 hp
Speed14 knots ~ 16 mph (26 km/h)
Length145.3 feet (44.3 m)
Width19.2 feet (5.9 m)
Draft8.7 feet (2.7 m)
Tonnage7395 ton

Status

Dit herrieneringspamflet uit 1942 noemt alleen de Europese en Indische slachtoffers. De overige opvarenden waren Chinezen . De volledige namenlijst is gepubliceerd in Scheepsrampen in oorlogstijd (Haersolte,pp. 62-63)

References

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces