direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Description

In 1968 is bij zandwinning in een verland gedeelte van de Linge bij Kapel Avezaath een Romeins platbodemvaartuig aangetroffen en opgegraven. De resten wijzen op een lang en smal schip (circa 30 meter lang). Van de bodem kon een deel van circa 12 bij 0,92 meter worden gevolgd en getekend. De vlakplanken waren opvallend onregelmatig van breedte. De leggers waren in
paren geplaatst.
Er is geen spoor van een mastvoet of zaathout vastgesteld. De leggers waren met ijzeren spijkers op het vlak vastgeniet. Naast spijkers zijn voor de
bevestiging ook onregelmatig aangebrachte houten pennen gebruikt.

(Van der Heide (1974), 191-192)

Locatie

De site ligt op tenminste 450 meter ten westen van de huidige rivier Linge. Op ongeveer 350 meter ten oosten van de vindplaats zijn nog enkele delen van de oude meander lus zichtbaar. Op basis van de locatie van de boomstambootfragment wordt gesuggereerd dat deze “is aangespoeld tegen de oever van de toenmalige rivierbedding en daar is gezonken”. Vervolgens is het fragment bedekt met zand- en grintafzettingen van de Linge.

Length30 feet (9.1 m)

References

Down on 4 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces