direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

Op kavel A40 in Oostelijk Flevoland, even ten zuiden van de Bronsweg en ten oosten van de Beginweg, zijn in 1965 de restanten aangetroffen van een karveel gebouwd vrachtschip. Karveel wil zeggen dat de planken, die de huid van het schip vormen, tegen elkaar aanliggen. Deze bouwwijze wijst er op dat de scheepsresten in ieder geval dateren van na het midden van de zestiende eeuw. Een andere veel gebruikte manier om de huid van een schip te bouwen wordt overnaads genoemd. Bij deze wijze van bouwen overlappen de huidplanken elkaar dakpansgewijs. Vanwege de incompleetheid van de scheepsvondst is de wraklocatie vrijgegeven en niet verder onderzocht. Gegevens betreffende de afmetingen, datering en eventueel aanwezige inventaris of lading ontbreken.

Description

Een karveel gebouwd vrachtschip, Lelystad

Status

Getekende dwarsdoorsneden die het verschil illustreren tussen een overnaadse scheepshuid en een gladboordige scheepshuid (ook wel karveel genoemd).

References

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces