direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Breda maakte deel uit van de retourvloot van 1652 die achterom naar Nederland voeren. Een hevige storm overviel op 4 augustus ten noorden van de Shetland eilanden de retourvloot.

"De storm huilde met sulck een gekrijt, dat het ysselijck om te horen was. Maar nog veel schrickelijker om te sien was het huysenhoogh barnen en storten der opbruysende zee tegen de steene klippen van hitland." 

De Breda liep op de klippen en ging verloren. 's ander daags zag kapitein Gideon de Wildt van de Vrede De Breda dwars op de klippen van Hitland liggen.

De storm was een grote ramp voor de Republiek.De Eerste Engels-Nederlandse oorlog was inmiddels uitgebroken. In de buurt was een vloot van 92 oorlogschepen o.l.v. admiraal Tromp die op zoek was naar de Engelse vloot die op haar beurt op zoek was naar de Hollandse haringvloot.

 Op 5 augustus ging de storm liggen en bleken er nog 34 oorlogschepen te drijven van de 92. De vloot was compleet uit elkaar geslagen en uiteindelijk 11 schepen gingen verloren. De Staten Generaal was zo teleurgesteld dat ze admiraal Tromp ontsloegen.

Description

Gebouwd: Werf Hoorn, 1652
Eigenaar: VOC kamer Hoorn

References

  • Elias, J.E. (1923).
    Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen. Deel II p.124.
    Martinus Nijhof.

Down on 25 September

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces