direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Petronella was in dienst van o.a. Shell Tankers Rotterdam / La Corona / C.S.M. / N.I.T.

De Petronella voer als watertanker in konvooi op weg van Taranto (I) naar Piraeus Griekenlanfd. Ze was in 1943 gecharterd door de Royal Navy.

Op 15 oktober had een ontploffing plaats onder de machinekamer, waardoor het achterschip onmiddellijk begon te zinken. De Petronella was op een zeemijn gelopen. Daar de reddingboten op het achterschip stonden en direct werden stukgeslagen, kon hiervan geen gebruik worden gemaakt. De bereikbare vlotten werden te water gelaten, waarop ieder trachtte zich in veiligheid te brengen.

De hoofdmachinist M. P. van de Wacht en de 4e machinist G. v. Goudzwaard hadden gedurende het ongeval de wacht. Zij verloren bij de explosie het leven. De 1e marconist H. G. J. Köster is waarschijnlijk door het vlugge kantelen van het schip hieronder geraakt en omgekomen evenals de 3e marconist H. W. Cass (Brit), die zich ten tijde van de ramp in de radiohut bevond.

Verder worden de Engelse kanonniers S. Heald, G. Mansbridge, R. Malkin, Rodden en een Engelse sergeant vermist. En 4 Brits-Indische soldaten en 11 Chinezen wier namen niet bekend zijn. In totaal kwamen 24 opvarenden om bij het ongeluk.

Description

Gebouwd: Harland & Wolff Ltd., Queen's Island, Glasgow, (UK)
Eigenaar: Nederlands Indische Tank Stoomboot Maatschappij (N.I.T.)

MasterBuisman, P.
Length305.1 feet (93 m)
Width50.3 feet (15.3 m)
Draft15.2 feet (4.6 m)
Tonnage2770 ton

References

  • helderline.com.
    Petronella.
  • Haersolte, J.W.J. van (ed).
    Scheepsrampen in oorlogstijd, nr. 299.

Down on 6 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces