direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Moorin wordt voor het eerst genoemd in 1653. Het schip werd gehuurd door adm. Amsterdam.

De Moorin nam deel aan de zeeslag bij Terheide 10-8-1653 in het eskader van Witte de With.Tijdens deze slag sneuvelde Tromp. De Nederlandse vloot leed een tactische nederlaag maar een strategische overwinning omdat de Engelse vloot zwaar beschadigd terug moest trekken.

Naar de Sont
Op 11 september vertrok De With weer uit Texel met 44 schepen om 300 koopvaarders naar de Sont te begeleiden. En de retourvloot op te halen.

Konvooi
De vloot bestond uiteindelijk uit 84 oorlogsschepen en zo'n 400 koopvaarders waaronder de VOC retourvloot. Ze vertrok 26 oktober uit Flekkero naar Nederland. Daar kwamen ze 3 november aan voor Texel. De koopvaarders konden veilig de rede achter Texel bereiken.

Storm
Het eskader van de With werd bevolen om op open zee te blijven voor de Hollandse kust. Ze zou daar bevoorraad worden. Op 10 november brak een enorme storm los die dagen aanhield.22 schepen raakten hun grote mast kwijt. 14 schepen kwamen niet binnen waaronder de Moorin. Deze was op de kust van Noord Holland gestrand en vergaan. Er kwamen bij de ramp 1300-1400 opvarenden om. (With, 207)

Cornelis Cornelisz. Jol jr.
Kapitein op de Moorin was Cornelis Cornelisz. Jol jr. (1628-1666), zoon van de vermaarde Houtebeen Jol, admiraal van de WIC. Cornelis Jol heeft de storm overleefd. Hij was in dienst van de WIC voor 1652. In 1652 diende hij als luitenant op de Engel Gabriel een Amsterdam Directie schip.*

Description

Type: Directie schip Amsterdam
Eigenaar: dir. Amsterdam, gehuurd, 1653

Bewapening: 28-30

MasterJol, Cornelis Cornelisz. jr..

References

  • NIMH schependocumentatie nr. 627.
  • Walter Breeman van der Hagen, hertaling Doedens, A.
    Het leven en de daden van Witte Cornelisz. de With p 207.

Down on 11 December

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces