direct to content

MaSS

stepping stones of maritime history

History

De Utrecht 5 is in 1984 aangetroffen op het terrein van de Lange Lauwerstraat 91-95 in Utrecht wegens archeologisch onderzoek voor nieuwbouw.[1] De boomstamboot van Utrecht 5 (Figuur 29) is gemaakt van eikenhout en is 14,2 meter lang en 193 breed. Het is gedateerd tussen de periode 1100 en 1150 na Christus (Middeleeuwen).[2] Uiteindelijk is de bodem aan de voor- en achtersteven verlengd, waardoor de boot uiteindelijk 18,4 meter lang was.[3]

De boomstamboot is aangetroffen in een oude sloot die naarmate tijd vorderde gedeeltelijk is dichtgeslibd. Deze sloot was mogelijk in verbinding met het noordelijke gedeelte van de rivier de Vecht.[4] In deze sloot zijn zand, zavel en kleibanden afgezet.[5]


 
[1] Oud-Utrecht maandblad, 1984.
[2] De Weerd, 1988: 266; Vlierman, 2002: 125; Maritiem Archeologisch Depot, 2019g.
[3] Koehler, 1997: 60.
[4] Maritiem Archeologisch Depot, 2019g.
[5] Oud-Utrecht maandblad, 1984.

Description

Length14.2 feet (4.3 m)
Width1.9 feet (0.6 m)

Down on 26 September

New in MaSS

Wrecks of Flevoland

Burgzand Noord

13 Provinces